Menu

Stiwdio Recordio Cymru

Professional Recording Studio Wales

Multitrack Recording

 

Catering for all your music needs, we offer service for Mobile Sound Recording in Mid Wales and beyond, first class recording in our state of the art Mid Wales Recording Studio - 'STIWDIO BING', or anything else you need related to music, tailored to your needs.

Yn eich gwasanaethu ym mbob agwedd o Gerddoriaeth, boed hynny yn Recordio Symudol a Golygu o'r radd flaenaf, neu yn ein Stiwdio Recordio newydd foethus 'STIWDIO BING' ym mhrydferthwch Canolbarth Cymru. Rydym hefyd yn cynnig llu o wasanaethau eraill wedi eu teilwra i'ch gofynion.

*Testimonials/Geirda*

Beca Davies

"Diolch yn fawr am recordio tair aria yn y Tabernacl, Machynlleth yn ddiweddar. Gwasanaeth proffesiynol ac yn hapus iawn gyda'r canlyniad."

Kirsten Cameron (Melbourne, Australia)

"It has been such a pleasure to record at Stiwdio Bing - such a warm and welcoming environment that allowed me to have creative freedom to express, the way that I wanted to. I hope to come back again."

Alexandra Standing (Glasgow)

"I really enjoyed the process of recording here; a really relaxed and friendly environment and I'm really pleased with the result. Thank you Rhydian for being very competent and patient!

Will definitely recommend and hope to be back again!"

Gwawn (Pen Llyn)

"Diolch o galon am gael dod yma i recordio cwpwl o ganeuon yn Bing. Joio (a Carvery Penrhos Arms.) Edrych mlaen i ddod nôl yn fuan."

The Pumpers (Machynlleth/Penegoes/Aberllefenni)

"Stiwdio ffantastig! Rili joio chwarae a recordio '2 Tone Cat.' Dod nôl yn fuan iawn."

CYMRWCH GIP AR EIN GWAITH DIWEDDARAF

Take a look at our recent works

Our Projects